A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. június 19.,

hétfő


 

87. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
237/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
3854
238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet
A villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről
3855
239/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet
Önálló szabályozó szerv gazdálkodására vonatkozó eltérő szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról
3857
17/2023. (VI. 19.) BM rendelet
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról
3858
12/2023. (VI. 19.) HM rendelet
A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról
3859
5/2023. (VI. 19.) IM rendelet
A békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és a békéltető testületi alapvizsga szabályairól, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről
3860
1237/2023. (VI. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3866
1238/2023. (VI. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a védelem terén folytatott stratégiai szintű megerősített együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3866
59/2023. (VI. 19.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között, a közúti infrastruktúra-fejlesztési kapcsolatok területén való együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3867

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.