A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. június 16.,

péntek


 

86. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
234/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet
Egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt a Bethlen Gábor Alappal összefüggésben történő eltérő alkalmazásáról
3803
235/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységek számviteli szétválasztására vonatkozó részletes szabályokról
3804
236/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet
Az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
3805
10/2023. (VI. 16.) GFM rendelet
Az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlói kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
3806
3/2023. (VI. 16.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról
3807
1/2023. (VI. 16.) TFM rendelet
A területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről
3819
4/2023. JEH határozat
Versenyjogi tárgyú ügyben a határidőn túli bírságolás jogkövetkezményeiről
3821
97/2023. (VI. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3832
98/2023. (VI. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3832
1228/2023. (VI. 16.) Korm. határozat
A Világélelmezési Program (WFP) budapesti Globális Üzleti Szolgáltató Központja létrehozásáról
3833
1229/2023. (VI. 16.) Korm. határozat
A prioritást élvező magyar–horvát határ menti közlekedési kapcsolatokról és a fejlesztésüket célzó tárgyalások lefolytatásáról
3833
1230/2023. (VI. 16.) Korm. határozat
A közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer részletes dokumentációjának elfogadásáról
3834
1231/2023. (VI. 16.) Korm. határozat
Kulturális tárgyú kormányhatározatok módosításáról
3835
1232/2023. (VI. 16.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról
3837
1233/2023. (VI. 16.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3844
1234/2023. (VI. 16.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2023. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3846
1235/2023. (VI. 16.) Korm. határozat
Az Iskola Alapítvány „Iskola utáni („after school”) oktatás” programjának kiegészítő támogatása finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
3848
1236/2023. (VI. 16.) Korm. határozat
Budapest XIV. kerületi ingatlanok állami tulajdonba vétele érdekében szükséges intézkedésekről
3848
55/2023. (VI. 16.) ME határozat
A Magyarország és a Kongói Demokratikus Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásáról
3849
56/2023. (VI. 16.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az elektronikus útdíjrendszer területén való együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3850
57/2023. (VI. 16.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3850
58/2023. (VI. 16.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a védelem terén folytatott stratégiai szintű megerősített együttműködésről előkészített kormányközi megállapodás létrehozásáról
3851

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.