A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. június 14.,

szerda


 

85. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
25/2023. (VI. 14.) MNB rendelet
A kötelező jegybanki tartalékra vonatkozó egyes MNB rendeletek módosításáról
3780
12/2023. (VI. 14.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet és a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról
3782
13/2023. (VI. 14.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának és szolgálati jelvényének rendszeresítéséről, valamint szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjéről
3783
15/2023. (VI. 14.) BM rendelet
A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Tisza-Túr tározó területével érintett földrészletek jegyzékéről
3790
16/2023. (VI. 14.) BM rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
3792
1/2023. (VI. 14.) AB Tü. állásfoglalás
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdésének és 27. §-ának, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendje 32. §-ának egységes értelmezéséről szóló 1/2019. (XI. 25.) AB Tü. állásfoglalás hatályon kívül helyezéséről
3798
16/2023. (VI. 14.) OGY határozat
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2019. január – 2020. december) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
3799
17/2023. (VI. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
3799

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.