A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. június 6.,

kedd


 

83. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet
Vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
3714
224/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet
Az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3718
5/2023. (VI. 6.) AB határozat
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 39. § (1) bekezdésének az „a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről, valamint alkalmazásának kizárásáról
3720
6/2023. (VI. 6.) AB határozat
A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet 6. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, továbbá a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI. 30.) IM rendelet 2022. július 1-je és 2022. szeptember 30. napja között hatályban volt 6. §-a, valamint 8. §-ának az „ , azzal, hogy a 6. §-t a hatálybalépése napján fennálló állandó helyettesítések esetén is alkalmazni kell” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazásának kizárásáról
3726
7/2023. (VI. 6.) AB határozat
Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazásának kizárásáról
3734
95/2023. (VI. 6.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3741
96/2023. (VI. 6.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3741
1219/2023. (VI. 6.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című kiemelt projekt többletforrásairól
3742
54/2023. (VI. 6.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
3744

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.