A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. június 2.,

péntek


 

81. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi XXXI. törvény
Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
3628
2023. évi XXXII. törvény
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
3668
2023. évi XXXIII. törvény
A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról
3670
2023. évi XXXIV. törvény
A szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról
3679
221/2023. (VI. 2.) Korm. rendelet
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
3682
222/2023. (VI. 2.) Korm. rendelet
A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3682
3/2023. (VI. 2.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról
3684
8/2023. (VI. 2.) EM rendelet
A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról
3686
10/2023. (VI. 2.) ÉKM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
3690
8/2023. (VI. 2.) GFM rendelet
A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról
3691
1216/2023. (VI. 2.) Korm. határozat
A kistelepüléseken működő gyógyszertárak támogatását érintő intézkedésekről
3692
53/2023. (VI. 2.) ME határozat
A Központi Statisztikai Hivatal elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének kinevezéséről
3692

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.