A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372073. látogatója

Budapest

2023. június 1.,

csütörtök


 

80. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi XXVI. törvény
Az igazgatási szünetről
3557
2023. évi XXVII. törvény
Egyes törvényeknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról
3562
2023. évi XXVIII. törvény
A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
3567
2023. évi XXIX. törvény
A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
3573
2023. évi XXX. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
3580
211/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
Belügyi tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
3581
212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
3582
213/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény egy rendelkezésétől való eltérésről
3588
214/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
A „Felzárkózó települések” program keretében tervezett energetikai projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3588
215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek módosításáról
3591
216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
3593
217/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, valamint a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról
3601
218/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3603
219/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
3604
220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3606
1208/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
A családoknak nyújtandó állami szolgáltatások biztosításaként egyes állami szakrendszerek továbbfejlesztéséről
3615
1209/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Új munkahelyteremtő támogatási program indításáról
3615
1210/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Fejezetek közötti, továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
3616
1211/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Regionális repülőterek fejlesztésének lehetőségeiről
3622
1212/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében COVID–19 kimutatására és kezelésére alkalmazott eszközöket és anyagokat támogató projektekre vonatkozó előzetes állásfoglalásról
3623
1213/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Az Ács ipari-innovációs terület kialakításának támogatásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről
3623
1214/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Az Ács város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
3624
1215/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Egercsehi község közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
3624
51/2023. (VI. 1.) ME határozat
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
3624
52/2023. (VI. 1.) ME határozat
A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökének és tagjainak kinevezéséről
3625
1/2023. (VI. 1.) IM határozat
Az Országos Bírói Tanácsot önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervvé nyilvánító törvényi rendelkezés hatálybalépésének időpontjáról
3625

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.