A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. május 22.,

hétfő


 

76. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek veszélyhelyzeti szabályairól
3297
189/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
Vízgazdálkodási tárgyú projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3298
190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
A talajjavító mederanyag és a kezelt mederiszap termőföldön történő felhasználásának szabályairól
3308
191/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3318
192/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
3320
193/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
3321
194/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3322
195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek, továbbá a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3324
196/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
A Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 130/2021. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
3341
197/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
Az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
3343
198/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Mohács 500 program keretében megvalósuló fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával összefüggő módosításáról
3351
199/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a pilóta nélküli légijármű-rendszerek teszteléséhez, tanúsításához kapcsolódó légtér kialakítása érdekében történő módosításáról
3354
22/2023. (V. 22.) MNB rendelet
A Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulója alkalmából 100 forintos címletű érme kibocsátásáról
3356
8/2023. (V. 22.) ÉKM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
3358
10/2023. (V. 22.) HM rendelet
Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról
3360
3/2023. (V. 22.) IM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
3360
1202/2023. (V. 22.) Korm. határozat
A gyermekek jogainak garanciáit biztosító nemzeti cselekvési terv 2030 elfogadásáról
3364
1203/2023. (V. 22.) Korm. határozat
Május 19-e Fair Play Világnapjává nyilvánításáról
3367
1204/2023. (V. 22.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című kiemelt projekt többletforrásairól, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
3367
1205/2023. (V. 22.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
3371
1206/2023. (V. 22.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 2023. évben szükséges forrás biztosításáról
3373
49/2023. (V. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
3375
50/2023. (V. 22.) ME határozat
A Magyar–Sierra Leone-i Gazdasági és Műszaki Együttműködési Vegyes Bizottság magyar társelnökének kinevezéséről
3375

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.