A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372065. látogatója

Budapest

2023. május 17.,

szerda


 

74. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
182/2023. (V. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3248
183/2023. (V. 17.) Korm. rendelet
A rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
3249
184/2023. (V. 17.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3252
2/2023. (V. 17.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2022. (XII. 16.) PM rendelet a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításával összefüggő módosításáról
3255
79/2023. (V. 17.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3260
80/2023. (V. 17.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3260
81/2023. (V. 17.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3261
1198/2023. (V. 17.) Korm. határozat
Közfeladatot ellátó intézményekre vonatkozó intézkedésekről
3261
1199/2023. (V. 17.) Korm. határozat
A Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
3262
1200/2023. (V. 17.) Korm. határozat
A Szeged megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
3263
1201/2023. (V. 17.) Korm. határozat
A szegedi ipari terület bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésről
3264

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.