A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. május 16.,

kedd


 

73. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3198
11/2023. (V. 16.) SZTFH rendelet
A nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság eljárásával összefüggő kiberbiztonsági tanúsítás keretében fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 30/2022. (II. 14.) SZTFH rendelet és a bányafelügyeleti, a szerencsejáték-felügyeleti és a dohánytermék-kiskereskedelem felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó személyek igazolványáról szóló 1/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról
3203
7/2023. (V. 16.) GFM rendelet
A Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, továbbá az NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölt tulajdonosi joggyakorlójának módosítása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
3205
4/2023. (V. 16.) AB határozat
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49. § (1) bekezdésének „és az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek” és „azok” szövegrésze, valamint 49/A. § (1)–(6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3207
77/2023. (V. 16.) KE határozat
Csapatzászló adományozásáról
3245
78/2023. (V. 16.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről
3245

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.