A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. május 12.,

péntek


 

71. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
A lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletek módosításáról
3011
170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
Földügyi tárgyú rendeletek módosításáról
3018
171/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
3031
172/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
A bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról
3032
173/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3033
174/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
Egyes beruházásokat érintő veszélyhelyzeti szabályokról
3034
175/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
3035
176/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról
3035
177/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
Az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3036
178/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
3037
8/2023. (V. 12.) MEKH rendelet
A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról
3040
9/2023. (V. 12.) SZTFH rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról
3041
75/2023. (V. 12.) KE határozat
Állami kitüntetés adományozásáról
3044
76/2023. (V. 12.) KE határozat
Rektori megbízásról
3045
1187/2023. (V. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia 2030 elfogadásáról
3045
1188/2023. (V. 12.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.5-16-2017-00162 azonosító számú, „Rózsai Tivadar Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt összköltségének növeléséről
3046
1189/2023. (V. 12.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosító számú, „Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével” című projekt támogatásának növeléséről
3048
1190/2023. (V. 12.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.1-15-2016-00011 azonosító számú, „A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről
3050
1191/2023. (V. 12.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
3052
45/2023. (V. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
3053
46/2023. (V. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
3053
47/2023. (V. 12.) ME határozat
A népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények és egyéb nemzetközi bűncselekmények kapcsán megvalósuló nemzetközi együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3054

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.