A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. május 11.,

csütörtök


 

70. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi XI. törvény
A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról
2699
2023. évi XII. törvény
A Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2700
2023. évi XIII. törvény
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar–csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény megszüntetéséről
2710
2023. évi XIV. törvény
Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyve, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről
2710
2023. évi XV. törvény
Egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról
2935
2023. évi XVI. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
2936
2023. évi XVII. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
2942
2023. évi XVIII. törvény
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításáról
2950
2023. évi XIX. törvény
Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról
2953
2023. évi XX. törvény
Az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról
2981
2023. évi XXI. törvény
Egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról
2987
2023. évi XXII. törvény
Egyes külügyi tárgyú törvények módosításáról
2996
167/2023. (V. 11.) Korm. rendelet
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
3003
168/2023. (V. 11.) Korm. rendelet
A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3003
20/2023. (V. 11.) MNB rendelet
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
3004
21/2023. (V. 11.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról
3005

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.