A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369725. látogatója

Budapest

2023. április 28.,

péntek


 

63. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól
2489
159/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendeletek módosításáról
2490
160/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2491
161/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet
A tudományos és innovációs, a technológiai, az ipari és a logisztikai parkokról
2492
6/2023. (IV. 28.) MEKH rendelet
Egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról
2502
21/2023. (IV. 28.) AM rendelet
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről
2503
5/2023. (IV. 28.) EM rendelet
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
2507
69/2023. (IV. 28.) KE határozat
Államtitkár kinevezéséről
2509
1166/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
A Tudományos és Innovációs, Technológiai, Ipari és Logisztikai Park Tanácsról
2509
1167/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásának eltérő szabályairól szóló 1374/2022. (VII. 29.) Korm. határozat módosításáról
2511
1168/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
A Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló
2511
1169/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
A mezőgazdasági termelők terheinek csökkentésével összefüggésben a mezőgazdasági vízszolgáltatóknál felmerülő költségek központi költségvetésből történő biztosításáról
2512
1170/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
Egyházi célú beruházások és fejlesztések támogatásával kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról
2512
1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
Fejlesztéspolitikai tárgyú kormányhatározatok deregulációjáról
2513
1172/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Operatív Program egyes projektjei összköltségének növeléséről
2544
1173/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.13-19-2019-00064 azonosító számú projekt összköltségének növeléséről
2548
1174/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.3. azonosító jelű felhívás keretében új projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
2550
1175/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
A Mosoni-Duna torkolati műtárggyal, illetve az Õs-Dráva-rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási költségek forrásának biztosításáról
2552
1176/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
A Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója
2552
1177/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
A Debrecen város víziközműinfrastruktúra-fejlesztéseinek előkészítéséről és megvalósításáról
2552
1178/2023. (IV. 28.) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő egyes vasúti infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról
2555

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.