A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369730. látogatója

Budapest

2023. április 27.,

csütörtök


 

62. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról
2431
147/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
A kiemelt esemény megtartásával kapcsolatos rendelkezésekről és szervezőjének kijelöléséről
2432
148/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
Az embercsempészés bűncselekmény miatt elítéltek reintegrációs őrizetéről
2433
149/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2435
150/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2436
151/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2437
152/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2437
153/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
A nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2438
154/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2439
155/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2445
156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
Egyes befektetési alapok befektetési szabályairól
2445
157/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
Energetikai tárgyú veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról
2446
2/2023. (IV. 27.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet címrendi kiegészítésével kapcsolatos módosításáról
2449
9/2023. (IV. 27.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
2451
10/2023. (IV. 27.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak fogászati ellátással, szemüvegkészítéssel, valamint egyes egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről
2456
6/2023. (IV. 27.) GFM rendelet
Az Energiaügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlói kijelölését érintő változások, valamint egyes cégadatok változásának átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
2457
1157/2023. (IV. 27.) Korm. határozat
Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 Katonai mobilitás második pályázati kiírása keretében támogatott CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról
2459
1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat
A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
2461
1159/2023. (IV. 27.) Korm. határozat
A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
2467
1160/2023. (IV. 27.) Korm. határozat
A bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés 2023. évi kompenzálásáról
2471
1161/2023. (IV. 27.) Korm. határozat
A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról
2471
1162/2023. (IV. 27.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat, valamint az IKOP-3.2.0-15-2016-00003 „Kaposvár–Fonyód vasútvonal állapotjavítása” című projekt forrásszerkezetének módosításáról
2472
1163/2023. (IV. 27.) Korm. határozat
Az MVM Csoport egyes tagvállalatainak a GINOP Plusz-3.2.1-21 azonosító számú, „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című pályázaton való részvételéről
2475
1164/2023. (IV. 27.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat, valamint a KEHOP-2.1.3-15-2017-00063 azonosító számú, „Tengelic-Jánosmajor ivóvízminőség-javító program” című projekt forrásszerkezetének módosításáról
2475
1165/2023. (IV. 27.) Korm. határozat
A Magyar–Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
2478

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.