A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369724. látogatója

Budapest

2023. április 24.,

hétfő


 

60. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi VIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti katonai keretmegállapodás kihirdetéséről
2365
139/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet
A Közös Agrárpolitika végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló kormányrendeletek módosításáról
2380
140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
2386
141/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet
A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő, közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2389
142/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról
2392
143/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet
A Demokrácia Központ Közalapítvány Külügyi és Külgazdasági Intézet szervezeti egysége feladatainak a Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásáról, valamint a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról szóló 366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2392
144/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
2394
145/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet módosításáról
2395
8/2023. (IV. 24.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól
2396
1/2023. (IV. 24.) KKM rendelet
A tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról
2402
2/2023. (IV. 24.) KKM rendelet
A külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól szóló 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet módosításáról
2406
3/2023. (IV. 24.) KKM rendelet
A külügyi szakmai vizsgáról szóló 18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet módosításáról
2407
66/2023. (IV. 24.) KE határozat
Vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről és dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről
2408
1147/2023. (IV. 24.) Korm. határozat
A miniszterelnök politikai igazgatója tulajdonosi joggyakorlóként kijelölhető személyként történő meghatározásáról
2408
1148/2023. (IV. 24.) Korm. határozat
A Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
2409
1149/2023. (IV. 24.) Korm. határozat
Az esemény alapú adatszolgáltatási platform megvalósításáért felelős tárcaközi bizottságról
2409
1150/2023. (IV. 24.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1511/2022. (X. 24.) Korm. határozat módosításáról
2410
1151/2023. (IV. 24.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási összegének emeléséről
2411
1152/2023. (IV. 24.) Korm. határozat
Az állami erdészeti társaságok támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
2411
1153/2023. (IV. 24.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.4-15-2020-00006 azonosító számú, „Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
2412
1154/2023. (IV. 24.) Korm. határozat
A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
2414
1155/2023. (IV. 24.) Korm. határozat
Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2415
1156/2023. (IV. 24.) Korm. határozat
Magyarország Nicosiai Nagykövetségének megnyitásához szükséges intézkedésekről
2415
37/2023. (IV. 24.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
2416
38/2023. (IV. 24.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
2417

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.