A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. április 20.,

csütörtök


 

59. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
136/2023. (IV. 20.) Korm. rendelet
Az elektronikus hírközlés védelmi és biztonsági célú felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek ezzel összefüggő feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról
2340
137/2023. (IV. 20.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2344
138/2023. (IV. 20.) Korm. rendelet
Egy nemzetközi szervezet székhelyével kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedésekről
2344
15/2023. (IV. 20.) MNB rendelet
A „Hortobágyi Nemzeti Park” ezüst emlékérme kibocsátásáról
2346
16/2023. (IV. 20.) MNB rendelet
A „Hortobágyi Nemzeti Park” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
2348
7/2023. (IV. 20.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú és rendvédelmi igazgatási jogviszonyban alkalmazott tagjainak lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti díj hozzájárulás szabályairól
2350
8/2023. (IV. 20.) HM rendelet
A honvédelmi szervezetek, valamint a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézményeknél szolgálatot teljesítő honvédek tekintetében a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
2354
1146/2023. (IV. 20.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról
2357

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.