A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. április 18.,

kedd


 

57. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet
Az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről
2124
131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet
Családtámogatásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról
2127
132/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az államháztartási belső kontrollokkal összefüggő módosításáról
2128
133/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet
A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosításáról
2138
134/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet
A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról
2139
135/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet
Az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2140
1142/2023. (IV. 18.) Korm. határozat
Egyházi személyek jövedelempótlékának emeléséről
2141
1143/2023. (IV. 18.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról
2142
1144/2023. (IV. 18.) Korm. határozat
A digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben történő fokozott részvételről szóló 1086/2021. (III. 3.) Korm. határozat módosításáról
2147
1145/2023. (IV. 18.) Korm. határozat
A Bük város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1143/2019. (III. 18.) Korm. határozat módosításáról
2147
36/2023. (IV. 18.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
2148

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.