A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. április 17.,

hétfő


 

56. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
126/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
2084
127/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2084
128/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2086
129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól
2087
5/2023. (IV. 17.) GFM rendelet
A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölt tulajdonosi joggyakorlójának módosítása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
2095
7/2023. (IV. 17.) HM rendelet
A honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, valamint feladat- és hatásköreiről
2096
3/2023. (IV. 17.) AB határozat
A közfeladatot ellátó és közpénzzel gazdálkodó Magyar Export-Import Bank által kezelt, közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülő banktitok megismerhetőségével kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról
2098
1140/2023. (IV. 17.) Korm. határozat
A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet szerinti rezsivédelmi ellátási szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges intézkedésekről
2119
1141/2023. (IV. 17.) Korm. határozat
A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet szerinti rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges intézkedésekről
2121

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.