A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. április 11.,

kedd


 

52. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
122/2023. (IV. 11.) Korm. rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
2032
8/2023. (IV. 11.) SZTFH rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző személyek országos képzési rendszeréről
2033
4/2023. (IV. 11.) GFM rendelet
A Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
2035
3/2023. JEH határozat
A mezőgazdasági igazgatási szerv által lefolytatott földárverési eljárásban hozott döntés ellen igénybevehető jogorvoslatról
2036
1132/2023. (IV. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Vientiáni Nagykövetségének megnyitásához szükséges intézkedésekről
2044
1133/2023. (IV. 11.) Korm. határozat
Az országos szúnyoggyérítési program végrehajtásához szükséges intézkedésekről
2045
1134/2023. (IV. 11.) Korm. határozat
A XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet és a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
2045
1135/2023. (IV. 11.) Korm. határozat
A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat és az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs célú programok és projektek támogatásáról szóló 1223/2022. (IV. 7.) Korm. határozat módosításáról
2047

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.