A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2023. január 12.,

csütörtök


 

5. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2023. (I. 12.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazásáról
61
4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet
A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
66
5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
67
6/2023. (I. 12.) Korm. rendelet
Egyes ivóvízhasználattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
111
7/2023. (I. 12.) Korm. rendelet
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
119
1/2023. (I. 12.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus kérelmek benyújtását elősegítő kamarai meghatalmazásokkal kapcsolatos szabályokról
125
2/2023. (I. 12.) AM rendelet
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról
128
1/2023. (I. 12.) BM rendelet
Egyes ivóvíz-használattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
139
1/2023. (I. 12.) HM rendelet
A hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsítás keretében fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
145
2/2023. (I. 12.) HM rendelet
A hadiipari kutatás, fejlesztés, gyártás és kereskedelem területén megfelelőségértékelő szervezetek által teljesítendő követelményekről
146
1/2023. (I. 12.) IM rendelet
Egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
147
4/2022. JEH határozat
A Btk. 371. § (2) bekezdése b) pont ba) alpontjában meghatározott falfirka elhelyezésével elkövetett, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálás vétségének elkövetési tárgya és a rongálással okozott kár meghatározása kérdésében
155
5/2022. JEH határozat
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata
167
1/2023. (I. 12.) KE határozat
Minisztériumi megnevezések egyes államtitkári és közigazgatási államtitkári kinevezéseket érintő módosulásának megállapításáról
172
2/2023. (I. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
173
3/2023. (I. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról
173
4/2023. (I. 12.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang határozott időre szóló adományozásáról
174
5/2023. (I. 12.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
174
6/2023. (I. 12.) KE határozat
Bírák felmentéséről
175
7/2023. (I. 12.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
175
1002/2023. (I. 12.) Korm. határozat
Egy állami vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról
176

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.