A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369725. látogatója

Budapest

2023. április 5.,

szerda


 

49. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi V. törvény
A Magyarország Kormánya és a Világélelmezési Program (WFP) között a WFP Globális Üzleti Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
1805
2023. évi VI. törvény
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról
1820
2023. évi VII. törvény
Egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról
1892
113/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításával összefüggésben egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
1895
114/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet
A távhőtermelők veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátásának biztosításáról
1895
115/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az Övezet és Út Kormányközi Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
1898
116/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet
A légiközlekedéshez kapcsolódó és jogharmonizációs célú egyes kormányrendeletek módosításáról
1902
117/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az Országos Építésügyi Nyilvántartás működtetésével és finanszírozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
1905
118/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1906
119/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet
A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
1907
120/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet
A közfeladatok és közszolgáltatások biztosításával összefüggő jogviszonyok egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról
1908
121/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
1909
1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet
A villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről
1911
6/2023. (IV. 5.) ÉKM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
1970
60/2023. (IV. 5.) KE határozat
Államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról
1972
1121/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak végrehajtásáról
1975
1122/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
A távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
1977
1123/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
A TDK Hungary Components Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
1977
1124/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
Az Országház belső rekonstrukciójával és modernizációjával kapcsolatos kormányzati döntésekről szóló 1529/2022. (XI. 2.) Korm. határozat módosításáról
1978
1125/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
Deák Ferenc születésének 220. évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepségsorozatról, az ahhoz kapcsolódó jubileumi kiadványokról és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról
1979
1126/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.1-20-2020-00004 azonosító számú, „Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építés (High-Tech)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1981
1127/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
A Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségi tevékenységének támogatásáról szóló 1779/2020. (XI. 11.) Korm. határozat módosításáról
1981
1128/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
A boconádi Szeleczky-kastély felújításához szükséges forrás biztosításáról
1982
1129/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
A Törökországot és Szíriát sújtó földrengésben megsérült egyes épületek felújításának és további humanitárius segítségnyújtás Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
1982
1130/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
A 2023. és 2024. évi kiemelt nemzetközi sportrendezvények megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről, valamint a sporteseményeken részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról
1991
1131/2023. (IV. 5.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1998
31/2023. (IV. 5.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.