A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. április 3.,

hétfő


 

48. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2023. (IV. 3.) HM rendelet
A honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról
1786
6/2023. (IV. 3.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
1793
59/2023. (IV. 3.) KE határozat
Magyar Szent István Rend kitüntetés adományozásáról
1800
1120/2023. (IV. 3.) Korm. határozat
A 2023. évi Atlétikai Világbajnokság Szervezését és Lebonyolítását Irányító Testület létrehozásáról szóló 1383/2022. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról
1801
30/2023. (IV. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba – Méhkerék – államhatár (Magyarország) és a Salonta (Nagyszalonta) – államhatár (Románia) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1801

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.