A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372069. látogatója

Budapest

2023. március 31.,

péntek


 

47. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
110/2023. (III. 31.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény eltérő alkalmazásáról
1734
111/2023. (III. 31.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek módosításáról
1735
112/2023. (III. 31.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet végrehajtásának szabályairól
1736
11/2023. (III. 31.) MNB rendelet
A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről
1739
3/2023. (III. 31.) EM rendelet
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
1741
4/2023. (III. 31.) EM rendelet
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
1753
5/2023. (III. 31.) OGY határozat
Az orosz–ukrán háború egyéves évfordulójáról
1757
6/2023. (III. 31.) OGY határozat
A 2023. év Madách Imre-emlékévvé nyilvánításáról
1758
7/2023. (III. 31.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank 2021. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
1758
8/2023. (III. 31.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
1759
1118/2023. (III. 31.) Korm. határozat
A közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését célzó intézkedésekről (2023–2026) szóló cselekvési tervről
1759
1119/2023. (III. 31.) Korm. határozat
A Science Park Szeged Tudományos és Innovációs Park teljes közműfejlesztése és az ahhoz kapcsolódó útfejlesztés megvalósításáról
1780
28/2023. (III. 31.) ME határozat
Országos kórházfőigazgató-helyettes kinevezéséről
1783
29/2023. (III. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
1783

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.