A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2023. március 30.,

csütörtök


 

46. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
103/2023. (III. 30.) Korm. rendelet
A Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről
1683
104/2023. (III. 30.) Korm. rendelet
A Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség általi átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1684
105/2023. (III. 30.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1684
106/2023. (III. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
1687
107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet
Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kormányrendeletek módosításáról
1688
108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet
Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet módosításáról
1690
109/2023. (III. 30.) Korm. rendelet
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
1693
2/2023. (III. 30.) EM rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről szóló 16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet, valamint a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról
1697
3/2023. (III. 30.) GFM rendelet
A Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
1702
Köf.5002/2023/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1703
1109/2023. (III. 30.) Korm. határozat
Az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége programjának és a 2023. július 1-jétől 2024. december 31-ig tartó spanyol–belga–magyar trió elnöksége 18 hónapos programjának elkészítésével kapcsolatos feladatokról
1712
1110/2023. (III. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023–2024. évi cselekvési programjáról
1713
1111/2023. (III. 30.) Korm. határozat
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképpen megfogalmazott intézkedésekről
1715
1112/2023. (III. 30.) Korm. határozat
A Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról szóló 1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról
1726
1113/2023. (III. 30.) Korm. határozat
A Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség általi átvételével összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról
1727
1114/2023. (III. 30.) Korm. határozat
A magán fenntartású köznevelési intézmények energiaár-növekedésének kompenzációjáról
1728
1115/2023. (III. 30.) Korm. határozat
A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság létesítményfejlesztésével és a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2032-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
1728
1116/2023. (III. 30.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.4-16-2016-00006 azonosító számú, „A Magyar Szent Család nyomában. Tematikus zarándokút fejlesztése a Székesfehérvári Egyházmegyében” című projekt támogatásának növeléséről
1729
1117/2023. (III. 30.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.11-21-2022-00017 azonosító számú projekt forrásszerkezetének módosításáról
1731

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.