A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2023. március 22.,

szerda


 

41. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
87/2023. (III. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes közigazgatási hatósági eljárásokra és hatósági ellenőrzésekre vonatkozó eltérő közlési szabályokról
1370
88/2023. (III. 22.) Korm. rendelet
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
1371
89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet
Gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről
1371
90/2023. (III. 22.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek a tanya beépíthetőségével összefüggő módosításáról
1372
7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet
Egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról
1374
1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat
Címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1379
1101/2023. (III. 22.) Korm. határozat
A Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
1385

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.