A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2023. március 21.,

kedd


 

40. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
85/2023. (III. 21.) Korm. rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
1350
86/2023. (III. 21.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1351
12/2023. (III. 21.) AM rendelet
Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról
1353
1092/2023. (III. 21.) Korm. határozat
A Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz című 1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról
1355
1093/2023. (III. 21.) Korm. határozat
Az Agrárkár-enyhítési Alap forrásainak bővítésével összefüggő kormányzati lépésekről
1355
1094/2023. (III. 21.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00114 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékétől történő eltéréséről
1357
1095/2023. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-1.1.0-15-2021-00013 azonosító számú, „Insula Magna – Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Program (projekt-előkészítés)” című projekt szakmai-műszaki tartalma bővítésének jóváhagyásáról
1359
1096/2023. (III. 21.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, a TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012, a TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 és VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 azonosító számú projektekben az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról, valamint a Terület- és Településfejlesztési és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének módosításáról
1359
1097/2023. (III. 21.) Korm. határozat
Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról
1367
1098/2023. (III. 21.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat előadójának kijelöléséről
1367
1099/2023. (III. 21.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített adatok védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1368

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.