A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2023. január 9.,

hétfő


 

4. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2023. (I. 9.) Korm. rendelet
A Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódás nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
56
1/2023. (I. 9.) GFM rendelet
A Magyar Bormarketing Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
57

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.