A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2023. március 13.,

hétfő


 

36. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
78/2023. (III. 13.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
1171
79/2023. (III. 13.) Korm. rendelet
A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági felkészítésének, mozgósításának, valamint a tartalékolás végrehajtásának szabályozásáról
1171
2/2023. (III. 13.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról
1177
7/2023. (III. 13.) BM rendelet
A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosításáról
1177
44/2023. (III. 13.) KE határozat
Bírák felmentéséről
1179
45/2023. (III. 13.) KE határozat
Bírák felmentéséről
1179
46/2023. (III. 13.) KE határozat
Bírák kinevezéséről és bírói kinevezések meghosszabbításáról
1180
1077/2023. (III. 13.) Korm. határozat
A megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kérdésekről
1180
1078/2023. (III. 13.) Korm. határozat
Orvostechnikai eszközök Török Köztársaság részére történő adományozásáról
1181
1079/2023. (III. 13.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00064 azonosító számú, „Ároktő felzárkózik – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékétől történő eltéréséről
1183
1080/2023. (III. 13.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00124 azonosító számú, „A Tolcsvai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt összköltségének további növeléséről
1185
1081/2023. (III. 13.) Korm. határozat
A GINOP-6.2.7-20-2021-00032 azonosító számú, „Ipar 4.0. ágazati képzőközpont létrehozása Tatabányán” című projekt támogatásának növeléséről
1187
1082/2023. (III. 13.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosító számú, „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről
1189
1083/2023. (III. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2018-00051 azonosító számú, „MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése 19 db nagykapacitású motorvonat beszerzésével” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1191
1084/2023. (III. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-3.2.0-15-2020-00035 azonosító számú, „A GYSEV Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projekt előkészítése” című projekt támogatási összegének növeléséről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1193
1085/2023. (III. 13.) Korm. határozat
A KEHOP-5.1.1-17-2023-00013 azonosító számú, „Napelemes erőmű létesítése Kecskeméten” című projekt keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
1195
1086/2023. (III. 13.) Korm. határozat
A Hajdúböszörmény város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
1197
18/2023. (III. 13.) ME határozat
Az ENSZ Közgyűlésének a „Víz a fenntartható fejlődésért” nemzetközi cselekvési évtized (2018–2028) célkitűzései végrehajtásának átfogó félidei felülvizsgálatával foglalkozó konferenciáján való részvételről
1197
19/2023. (III. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba – Méhkerék – államhatár (Magyarország) és a Salonta (Nagyszalonta) – államhatár (Románia) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1197
20/2023. (III. 13.) ME határozat
A Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről
1198
21/2023. (III. 13.) ME határozat
A Magyar–Baden-Württembergi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
1198
22/2023. (III. 13.) ME határozat
Monitoring bizottságok elnökeinek kinevezéséről és monitoring bizottságok elnökeinek felmentéséről
1199
23/2023. (III. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
1200
24/2023. (III. 13.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
1200

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.