A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371147. látogatója

Budapest

2023. március 10.,

péntek


 

35. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról
1021
69/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
A Tanítsunk Magyarországért Program folytatása érdekében a Tanítsunk Magyarországért Alapítvány, valamint a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kijelöléséről és feladatairól
1076
70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról
1077
71/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
Az oltottságot igazoló hatósági igazolvány kiállításának megszüntetésével összefüggésben egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
1080
72/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
Az állami alkalmazás-fejlesztésekkel, valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
1081
73/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1083
74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
1085
75/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet és a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról
1088
76/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
1089
77/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1091
1069/2023. (III. 10.) Korm. határozat
A 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat módosításáról
1092
1070/2023. (III. 10.) Korm. határozat
Magyarország trieszti alkonzulátusa megnyitásával kapcsolatos intézkedésekről
1109
1071/2023. (III. 10.) Korm. határozat
A Tanítsunk Magyarországért Program folytatásához szükséges intézkedésekről
1110
1072/2023. (III. 10.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1110
1073/2023. (III. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
1117
1074/2023. (III. 10.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1118
1075/2023. (III. 10.) Korm. határozat
A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez biztosítandó támogatásról
1167
1076/2023. (III. 10.) Korm. határozat
A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretösszegének növeléséről
1167
17/2023. (III. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1168

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.