A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2023. március 6.,

hétfő


 

33. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
66/2023. (III. 6.) Korm. rendelet
Vízügyi tárgyú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
962
10/2023. (III. 6.) AM rendelet
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
970
1/2023. (III. 6.) EM rendelet
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet, valamint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról szóló 19/2021. (IV. 14.) ITM rendelet módosításáról
971
1/2023. (III. 6.) PM rendelet
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet módosításáról
972
39/2023. (III. 6.) KE határozat
A bírósági ülnökök választása időpontjának kitűzéséről
975
40/2023. (III. 6.) KE határozat
Bírói kinevezés ismételt meghosszabbításáról
975

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.