A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371145. látogatója

Budapest

2023. február 28.,

kedd


 

30. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
58/2023. (II. 28.) Korm. rendelet
Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
870
59/2023. (II. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
870
60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet
A területi közigazgatás működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról
871
61/2023. (II. 28.) Korm. rendelet
A geotermikus energia kutatásához, kinyeréséhez és hasznosításához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
884
62/2023. (II. 28.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
888
63/2023. (II. 28.) Korm. rendelet
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
890
5/2023. (II. 28.) SZTFH rendelet
A világörökségi területen az ásványi nyersanyag kitermelésének és a bányászati tevékenységre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásának részletes feltételeiről
902
6/2023. (II. 28.) SZTFH rendelet
Egyes bányászati tárgyú rendeletek módosításáról
903
1/2023. (II. 28.) KIM rendelet
A programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól
912
1/2023. (II. 28.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
914
1058/2023. (II. 28.) Korm. határozat
A 2023-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről
915
1059/2023. (II. 28.) Korm. határozat
A Baross Gábor Tőkeprogramról
916
1060/2023. (II. 28.) Korm. határozat
A Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1838/2021. (XI. 30.) Korm. határozat módosításáról
916
1061/2023. (II. 28.) Korm. határozat
A debreceni Déli Gazdasági Övezetben ipari telephely megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről
927
1062/2023. (II. 28.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO2-2022-00001 azonosító számú projektben az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról
927

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.