A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370992. látogatója

Budapest

2023. február 23.,

csütörtök


 

28. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
51/2023. (II. 23.) Korm. rendelet
A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
800
52/2023. (II. 23.) Korm. rendelet
Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
805
53/2023. (II. 23.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
806
9/2023. (II. 23.) AM rendelet
A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
807
3/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet
A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
807
4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet
A Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól
809
2/2023. (II. 23.) AB határozat
A tartósan vagy véglegesen fennálló, önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szoruló kommunikációs fogyatékossággal élő személyek fogyatékossági támogatására való jogosultság szabályozásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
815
Köf.5.023/2022/11. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
827
1049/2023. (II. 23.) Korm. határozat
A helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről
833
1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat
Címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról
833
1051/2023. (II. 23.) Korm. határozat
A Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
842
1052/2023. (II. 23.) Korm. határozat
Az Északkelet-Magyarországon megvalósuló nagyberuházásokhoz szükséges villamosenergia-hálózatfejlesztéshez köthető forrásbiztosításról
844
1053/2023. (II. 23.) Korm. határozat
Az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” megnevezésű projekt támogatásáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
847
1054/2023. (II. 23.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosító számú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
849

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.