A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2023. február 21.,

kedd


 

26. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
46/2023. (II. 21.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
770
47/2023. (II. 21.) Korm. rendelet
Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
770
48/2023. (II. 21.) Korm. rendelet
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
772
6/2023. (II. 21.) BM rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtási szabályok eltérő alkalmazásáról
773
1041/2023. (II. 21.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
776

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.