A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2023. február 20.,

hétfő


 

25. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
40/2023. (II. 20.) Korm. rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet és az ahhoz kapcsolódó további kormányrendeletek módosításáról
732
41/2023. (II. 20.) Korm. rendelet
Az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról
735
42/2023. (II. 20.) Korm. rendelet
Egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
736
43/2023. (II. 20.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
738
44/2023. (II. 20.) Korm. rendelet
A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
739
45/2023. (II. 20.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
740
1/2023. (II. 20.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról
742
2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
754
3/2023. (II. 20.) HM rendelet
A honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos eljárásrendről
758
38/2023. (II. 20.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
760
1036/2023. (II. 20.) Korm. határozat
A helyközi ország- és vármegyebérletek bevezetéséről
760
1037/2023. (II. 20.) Korm. határozat
A helyközi ország- és vármegyebérletek bevezetésével kapcsolatos forrásbiztosításról
761
1038/2023. (II. 20.) Korm. határozat
A távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
763
1039/2023. (II. 20.) Korm. határozat
A diaszpóra magyarsággal történő kapcsolattartást támogató intézmények fejlesztéséről
765
1040/2023. (II. 20.) Korm. határozat
Állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról
766

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.