A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. február 9.,

csütörtök


 

20. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
32/2023. (II. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról
595
33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet, valamint a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról
596
34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
597
35/2023. (II. 9.) Korm. rendelet
Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról
598
28/2023. (II. 9.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
601
29/2023. (II. 9.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
601
30/2023. (II. 9.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
602
1020/2023. (II. 9.) Korm. határozat
A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
602
1021/2023. (II. 9.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról
604
1022/2023. (II. 9.) Korm. határozat
A szociális szakosított ellátásokhoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
608
1023/2023. (II. 9.) Korm. határozat
Egy fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
609
1024/2023. (II. 9.) Korm. határozat
A Kiemelt fejlesztési igények részét képező, a Modern Városok Program keretében megvalósuló Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről, valamint Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról
609
1025/2023. (II. 9.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról
610
1026/2023. (II. 9.) Korm. határozat
Bük város iparterületének fejlesztéséhez szükséges víziközmű-beruházásról
613
1027/2023. (II. 9.) Korm. határozat
Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő, a lakóterületek szeparációját szolgáló töltés létesítésének előkészítésével összefüggő egyes feladatokról
615
8/2023. (II. 9.) ME határozat
A legkevésbé fejlett országokról szóló ENSZ-konferencia ülésszakain való részvételről
617

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.