A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2023. február 8.,

szerda


 

19. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
31/2023. (II. 8.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
574
3/2023. (II. 8.) SZTFH rendelet
Zárt területté nyilvánításról
576
4/2023. (II. 8.) SZTFH rendelet
Az ásványi nyersanyag természetes előfordulási területén elvégzendő komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatról
577
5/2023. (II. 8.) AM rendelet
A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
579
6/2023. (II. 8.) AM rendelet
A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
579
4/2023. (II. 8.) BM rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
580
Köf.5.021/2022/7. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
582
Köf.5.002/2023/4. számú végzés
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
587
26/2023. (II. 8.) KE határozat
Államtitkár kinevezéséről
591
27/2023. (II. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról
591

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.