A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. december 5.,

kedd


 

173. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
531/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
9483
532/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek humánreprodukciós eljárásokkal összefüggő módosításáról
9486
533/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
9489
534/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az államtudományi képzési terület képzéseiről
9490
535/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
9604
536/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet
A külképviseletek gazdálkodásáról szóló 626/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
9605
22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet
Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet és a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról
9606
24/2023. (XII. 5.) AB határozat
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Kfv.III.37.563/2022/6. számú ítélete és a Szegedi Törvényszék 8.K.700.206/2022/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
9669
25/2023. (XII. 5.) AB határozat
A Debreceni Törvényszék 24.B.137/2020/38. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Bf.II.533/2020/84. számú ítélete és a Kúria Bfv.II.976/2021/20. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
9676
1529/2023. (XII. 5.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
9689
1530/2023. (XII. 5.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervezet 2023. április 1. és 2023. június 30. közötti vízkárelhárítási tevékenysége költségvetési fedezetének biztosításáról
9695
1531/2023. (XII. 5.) Korm. határozat
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettnek, a külképviselet által foglalkoztatott házastársnak, valamint az 57/B. § szerinti vendégoktatói ösztöndíjprogramban részt vevő vendégoktatónak járó devizaárfolyam-kompenzációhoz szükséges forrás biztosításáról
9695
1532/2023. (XII. 5.) Korm. határozat
Új munkásszállások kialakítását támogató program indításáról és pénzügyi forrásának biztosításáról
9696
1533/2023. (XII. 5.) Korm. határozat
A ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1380/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat, valamint a Szeged megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő iparterület fejlesztésének támogatásáról szóló 1352/2023. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról
9696
1534/2023. (XII. 5.) Korm. határozat
A Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
9697
1535/2023. (XII. 5.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről
9697

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.