A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372068. látogatója

Budapest

2023. december 1.,

péntek


 

172. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
524/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2024. január havi emeléséről
9363
525/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
9366
526/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
9367
527/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet
A HUNGARORING SFP Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Hungaroring Versenypálya és az ahhoz kapcsolódó létesítmények Stratégiai Fejlesztési Program keretében történő fejlesztésével összefüggő beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőrzési, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről
9368
528/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az Egységes Digitális Kapu rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról
9369
529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
9372
530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatainak és tevékenységének az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásához kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról
9456
61/2023. (XII. 1.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról
9459
20/2023. (XII. 1.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
9460
27/2023. (XII. 1.) MK rendelet
Az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről szóló 29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról
9465
1524/2023. (XII. 1.) Korm. határozat
Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat módosításáról
9466
1525/2023. (XII. 1.) Korm. határozat
A Kecskemét Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges további intézkedésekről
9466
1526/2023. (XII. 1.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
9469
1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
9477
1528/2023. (XII. 1.) Korm. határozat
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
9479
97/2023. (XII. 1.) ME határozat
Országos kórházfőigazgató-helyettesek felmentéséről
9479

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.