A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372065. látogatója

Budapest

2023. november 30.,

csütörtök


 

171. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi LXXXIII. törvény
Az egyes adótörvények módosításáról
9173
2023. évi LXXXIV. törvény
A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról
9226
518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet
A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról
9279
519/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
9315
520/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 30/2023. (II. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
9316
521/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló2021. évi CXL. törvénynek a veszélyhelyzet ideje alatt a személyvédelemmel összefüggő eltérő alkalmazásáról
9316
522/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet
Egyes hitelezési és befektetési tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
9317
523/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet
Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
9318
18/2023. (XI. 30.) MEKH rendelet
Az önkormányzatok hulladékról szóló törvény szerinti, 2024. évre vonatkozó indokolt költségei mértékének megállapításáról
9319
19/2023. (XI. 30.) MEKH rendelet
A koncesszori alvállalkozók 2024. évre vonatkozó indokolt költségei mértékének megállapításáról
9320
23/2023. (XI. 30.) EM rendelet
A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének 2024. évi megállapításáról
9321
17/2023. (XI. 30.) IM rendelet
A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet módosításáról
9327
Knk.VII.39.092/2023/4. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése
9329
Knk.I.39.095/2023/6. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése
9333
Knk.II.39.102/2023/2. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése
9342
Knk.II.39.103/2023/2. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése
9349
1521/2023. (XI. 30.) Korm. határozat
A Károli Gáspár Református Egyetem új egyetemi campusának létrehozását szolgáló beruházásnak az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alkalmazása alóli mentesítéséről
9356
1522/2023. (XI. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
9356
1523/2023. (XI. 30.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
9358
96/2023. (XI. 30.) ME határozat
Országos kórház-főigazgató felmentéséről
9360

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.