A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369728. látogatója

Budapest

2023. november 29.,

szerda


 

170. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi LXXVIII. törvény
Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a World Aquatics Magyarországon működő intézményeire való kiterjesztéséről
9085
2023. évi LXXIX. törvény
Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített adatok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
9085
2023. évi LXXX. törvény
A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
9103
2023. évi LXXXI. törvény
A felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezmény kihirdetéséről
9131
2023. évi LXXXII. törvény
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
9155
29/2023. (XI. 29.) GFM rendelet
A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölésével összefüggésben és egy tulajdonosi joggyakorlói kijelölés hatályon kívül helyezése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
9158
30/2023. (XI. 29.) GFM rendelet
A gazdaságfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 9/2023. (VI. 5.) GFM rendelet módosításáról
9159
31/2023. (XI. 29.) GFM rendelet
Az állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről szóló 21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelet hatályon kívül helyezéséről
9160
248/2023. (XI. 29.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
9161
249/2023. (XI. 29.) KE határozat
Bírák felmentéséről
9161
250/2023. (XI. 29.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
9162
251/2023. (XI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9163
252/2023. (XI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9163
253/2023. (XI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9164
254/2023. (XI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9164
255/2023. (XI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9165
256/2023. (XI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9165
257/2023. (XI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9166
1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat
Egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről
9166
1519/2023. (XI. 29.) Korm. határozat
A 4614 jelű összekötő út nyomvonalának módosítását érintő beruházás előkészítéséről
9169
1520/2023. (XI. 29.) Korm. határozat
A Tokaji Borvidék Területfejlesztési Koncepciójáról és Területfejlesztési Programjáról
9170

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.