A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369727. látogatója

Budapest

2023. november 22.,

szerda


 

166. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
512/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet
A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó, uniós listán szereplő projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről és koordinálásáról
8815
513/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
8815
514/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet
Az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról
8816
515/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8817
516/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet
A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
8818
517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8818
62/2023. (XI. 22.) AM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól szóló 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet módosításáról
8832
48/2023. (XI. 22.) BM rendelet
A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről
8833
1507/2023. (XI. 22.) Korm. határozat
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/868 rendeletének alkalmazásához szükséges intézkedésekről
8838
1508/2023. (XI. 22.) Korm. határozat
A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről
8838
1509/2023. (XI. 22.) Korm. határozat
A szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról
8839
1510/2023. (XI. 22.) Korm. határozat
A Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram egyes partnerségeihez való csatlakozásról és a csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1410/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról
8840
1511/2023. (XI. 22.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről
8841
1512/2023. (XI. 22.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.1-20-2020-00005 azonosító számú, „Tudományos és Innovációs Park létrehozása a Széchenyi István Egyetemen” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
8843
1513/2023. (XI. 22.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat és a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletekről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
8845
1514/2023. (XI. 22.) Korm. határozat
A tudományos és technológiai szakdiplomata, valamint a levéltári szakdiplomata álláshelyek meghatározásáról
8848
1515/2023. (XI. 22.) Korm. határozat
A Magyarország és Kanada Ontario tartománya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8848

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.