A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. november 16.,

csütörtök


 

162. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
505/2023. (XI. 16.) Korm. rendelet
A Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról
8644
50/2023. (XI. 16.) MNB rendelet
A "Csokonai Vitéz Mihály" ezüst emlékérme kibocsátásáról
8647
51/2023. (XI. 16.) MNB rendelet
A "Csokonai Vitéz Mihály" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
8649
Köm.5.028/2023/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8651
246/2023. (XI. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
8654
1497/2023. (XI. 16.) Korm. határozat
A Nevelésügyi Kormánybizottságról
8654
1498/2023. (XI. 16.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Kormánybizottságról
8655
1499/2023. (XI. 16.) Korm. határozat
A 2021–2027 programozási időszak kohéziós célú támogatásainak kifizetését lehetővé tevő 4.2 "A nemek közötti egyenlőséget célzó nemzeti stratégiai keret" és a 4.3 "Az oktatási és képzési rendszer minden szintjét felölelő stratégiai szakpolitikai keret" tematikus feljogosító feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumokról
8656
1500/2023. (XI. 16.) Korm. határozat
Az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről szóló 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozat és az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság lignitalapú termelése fokozásához szükséges intézkedésekről szóló 1452/2022. (IX. 19.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó egyes feladatokról
8659
1501/2023. (XI. 16.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
8660
1502/2023. (XI. 16.) Korm. határozat
Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség fejlesztéséről
8662
1503/2023. (XI. 16.) Korm. határozat
A Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum ingatlanberuházásnak az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alkalmazása alóli mentesítéséről
8662
1504/2023. (XI. 16.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról
8663

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.