A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. november 13.,

hétfő


 

160. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
501/2023. (XI. 13.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
8580
502/2023. (XI. 13.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8580
6/2023. (XI. 13.) MvM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
8583
5/2023. (XI. 13.) TFM rendelet
Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
8584
1488/2023. (XI. 13.) Korm. határozat
A magyarországi Holokauszt 80. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításáról
8586
1489/2023. (XI. 13.) Korm. határozat
A Művészetek Palotájának működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
8586
1490/2023. (XI. 13.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
8588
1491/2023. (XI. 13.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2023. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
8590
1492/2023. (XI. 13.) Korm. határozat
Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
8592
1493/2023. (XI. 13.) Korm. határozat
Az Agrártudományi Kutatóközpont VP1-1.2.1-23 kódszámú, "Bemutató üzemek támogatása" című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról
8593
1494/2023. (XI. 13.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.4-15-2020-00009 azonosító számú, "Innovatív járműipari tesztelési és vizsgálati kompetenciák fejlesztése a nyugat-magyarországi régióban a zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya infrastruktúrájára támaszkodva" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
8593
1495/2023. (XI. 13.) Korm. határozat
Érd megyei jogú városban és Budapest Főváros XXII. kerületében fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
8595

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.