A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371145. látogatója

Budapest

2023. január 31.,

kedd


 

16. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet
A villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
512
1/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet
A bányafelügyeleti, a szerencsejáték-felügyeleti és a dohánytermék-kiskereskedelem felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó személyek igazolványáról
514
2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet
Egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról
516
4/2023. (I. 31.) AM rendelet
Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
518
Köf.5.019/2022/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
519
24/2023. (I. 31.) KE határozat
Államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról és államtitkár kinevezéséről
524
1016/2023. (I. 31.) Korm. határozat
A magyar–török közös kulturális évad 2024. évi megrendezéséről és finanszírozásáról
525
1017/2023. (I. 31.) Korm. határozat
A Kenderes Város Önkormányzata kötelező feladatainak ellátásához nyújtandó többlettámogatásról
526
6/2023. (I. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
528
7/2023. (I. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
528

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.