A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. november 9.,

csütörtök


 

159. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
498/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti infrastruktúra-fejlesztési kapcsolatok területén való együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
8484
499/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet
Az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
8488
500/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
8488
21/2023. (XI. 9.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról
8489
46/2023. (XI. 9.) BM rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
8491
244/2023. (XI. 9.) KE határozat
Altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
8564
1484/2023. (XI. 9.) Korm. határozat
A 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat módosításáról
8564
1485/2023. (XI. 9.) Korm. határozat
A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és a Kormány által kiadandó közös nyilatkozatról
8566
1486/2023. (XI. 9.) Korm. határozat
Egyes folyamatban lévő egyházi célú fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
8567
1487/2023. (XI. 9.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
8575
93/2023. (XI. 9.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
8577

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.