A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372068. látogatója

Budapest

2023. november 7.,

kedd


 

157. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2023. (XI. 7.) TFM rendelet
Az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
8456
Jpe.I.60.003/2023/16. számú határozat
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata
8457
238/2023. (XI. 7.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
8470
1483/2023. (XI. 7.) Korm. határozat
Magyarország Klaszterfejlesztési Stratégiájáról (2023–2030), valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről
8470

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.