A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372065. látogatója

Budapest

2023. november 6.,

hétfő


 

156. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
28/2023. (XI. 6.) GFM rendelet
Az Air Hungary Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
8452
23/2023. (XI. 6.) OGY határozat
A Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról
8453

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.