A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369729. látogatója

Budapest

2023. november 2.,

csütörtök


 

155. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
488/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8399
489/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól
8399
490/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
Egyes használatidíj-fizetéssel és útdíjfizetéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
8400
491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Modern Városok Programot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
8404
492/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
8409
493/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Hajdú-Bihar Vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, illetve Zala Vármegye területén 2023. november 3. napja és 2023. november 19. napja között megrendezésre kerülő "Adaptive Hussars 23" gyakorlatra vonatkozó eltérő szabályokról
8410
494/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
8411
495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8412
496/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
8415
497/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8416
20/2023. (XI. 2.) SZTFH rendelet
Az önálló bírósági végrehajtó szakmai beszámolójáról
8418
1473/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program 2024. évben induló konstrukcióiról, valamint a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatával összefüggésben az egyes kormányhatározatok módosításáról és deregulációjáról
8421
1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról
8423
1475/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat módosításáról
8439
1476/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.1-20-2020-00002 azonosító számú, "Pilot kutatólaboratórium létrehozása a Debreceni Egyetemen" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
8443
1477/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
8445
1478/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A 4. számú főút és a 49101. jelű út közötti közúti kapcsolat előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről
8447
1479/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
Az Esztergom árvízvédelmi fejlesztése I. ütemének megvalósítása érdekében szükséges kivitelezési feladatok forrásbiztosításáról
8447
1480/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozat módosításáról
8448
1481/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Sao Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek megvalósításáról szóló 1641/2019. (XI. 14.) Korm. határozat visszavonásáról
8448
1482/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8449

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.