A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. október 31.,

kedd


 

154. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi LXVI. törvény
A Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
8267
2023. évi LXVII. törvény
A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8273
2023. évi LXVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
8283
2023. évi LXIX. törvény
Az állami építési beruházások rendjéről
8285
2023. évi LXX. törvény
Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről
8316
478/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
Az állami közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről
8351
479/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
Az állami közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről
8359
480/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
A diaszpóra-magyarsággal történő kapcsolattartás támogatásáról
8362
481/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
A Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások pénzügyi, számviteli, lebonyolítási rendjéről
8364
482/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8372
483/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8373
484/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
8374
485/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltató társaságok működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályokról
8374
486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a hangtompítóra vonatkozó szabályozást érintő módosításáról
8375
487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
8377
235/2023. (X. 31.) KE határozat
Állami kitüntetések adományozásáról
8379
236/2023. (X. 31.) KE határozat
Bírák felmentéséről
8380
237/2023. (X. 31.) KE határozat
Bíró kinevezéséről
8380
1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat
Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról
8381
1470/2023. (X. 31.) Korm. határozat
A Nemzeti Kerékpáros Stratégia 2030 elfogadásáról
8384
1471/2023. (X. 31.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról
8384
1472/2023. (X. 31.) Korm. határozat
A kiszombori közúti határátkelőhely M43 autópályába történő bekötésének előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről
8395
92/2023. (X. 31.) ME határozat
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről
8395

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.