A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. október 30.,

hétfő


 

153. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
58/2023. (X. 30.) AM rendelet
Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet, a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet és az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosításáról
8250
59/2023. (X. 30.) AM rendelet
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról
8252
45/2023. (X. 30.) BM rendelet
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
8254
20/2023. (X. 30.) ÉKM rendelet
Az építési és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról
8255
16/2023. (X. 30.) IM rendelet
Iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról
8257
1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022–2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat módosításáról
8259
1468/2023. (X. 30.) Korm. határozat
Egyes vasúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedések módosításáról
8260

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.