A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. október 25.,

szerda


 

151. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
470/2023. (X. 25.) Korm. rendelet
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
8200
471/2023. (X. 25.) Korm. rendelet
A köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet és az egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
8200
472/2023. (X. 25.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról
8201
23/2023. (X. 25.) AB határozat
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 199. §-a szerinti sürgősségi és kötelező pszichiátriai gyógykezelés alaptalan vagy törvénysértő elrendelésével kapcsolatos kár megtérítésével kapcsolatos mulasztás megállapításáról
8204
2/2023. (X. 25.) OGY politikai nyilatkozat
A terrorizmus elítéléséről és az áldozatok melletti kiállásról
8219
21/2023. (X. 25.) OGY határozat
Az egyes új génkezelési technikák útján nyert növényekről és a belőlük származó élelmiszerekről és takarmányokról, valamint az (EU) 2017/625 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
8220
22/2023. (X. 25.) OGY határozat
A Magyar Építészet Napjáról
8220
232/2023. (X. 25.) KE határozat
A Demográfiai Kerekasztalról
8221
233/2023. (X. 25.) KE határozat
Csapatzászló adományozásáról
8222
234/2023. (X. 25.) KE határozat
Határozott időre szóló dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről
8222
1454/2023. (X. 25.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
8223
1455/2023. (X. 25.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
8225
1456/2023. (X. 25.) Korm. határozat
A Debreceni Egyetemen megvalósuló, GINOP-2.3.4-15 azonosító számú, „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében finanszírozott két projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
8227
90/2023. (X. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
8229

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.